5 สาเหตุของมะเร็งต่อมไทรอยด์ ภัยเงียบอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

5 สาเหตุของมะเร็งต่อมไทรอยด์ ภัยเงียบอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

แชร์เรื่องนี้

มะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นมะเร็งที่พบเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 2000 ราย และอาจจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นสูงกว่านี้ ฉะนั้นมาหาแนวทางการป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่า

มะเร็งต่อมไทรอยด์ คืออะไร

มะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นความผิดปกติของเซลล์ในต่อมไทรอยด์ ที่มีการแบ่งเซลล์ และเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ จนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเซลล์ชนิดนี้จะพบในบริเวณกลางลำคอ เมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโต สุดท้ายก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด หากเซลล์นี้เข้าสู่ช่วงลุกลาม ก็สามารถกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ ทำให้อาการของผู้ป่วยเสี่ยงมากขึ้น แต่ถ้ารู้ทันโรคนี้ตั้งแต่แรก ความน่ากลัวของโรคก็น้อยลง

ประเภทของมะเร็งต่อมไทรอยด์

มะเร็งต่อมไทรอยด์ สามารถจำแนกออกได้ทั้งหมด 5 ประเภทดังนี้

1.มะเร็งไทรอยด์ชนิดพาพิลลารี่ (Papillary Thyroid Cancer)

มะเร็งไทรอยด์ชนิดพาพิลลารี่ (Papillary Thyroid Cancer)
มะเร็งไทรอยด์ชนิดพาพิลลารี่ (Papillary Thyroid Cancer)

เป็นมะเร็งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย มีความรุนแรงน้อยที่สุดในบรรดามะเร็งไทรอยด์ทั้งหมด ซึ่งเกิดจากเซลล์ต่อมไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลาร์

2.มะเร็งไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลาร์ (Follicular Thyroid Cancer)

มะเร็งไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลาร์ (Follicular Thyroid Cancer)
มะเร็งไทรอยด์ชนิดฟอลลิคูลาร์ (Follicular Thyroid Cancer)

เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ฟอลลิคูลาร์เช่นกัน แต่พบได้น้อยกว่าชนิดแรก ส่วนใหญ่จะพบในคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

3.มะเร็งไทรอยด์ชนิดเมดัลลารี (Medullary Thyroid Cancer)

มะเร็งไทรอยด์ชนิดเมดัลลารี (Medullary Thyroid Cancer)
มะเร็งไทรอยด์ชนิดเมดัลลารี (Medullary Thyroid Cancer)

เกิดจากเซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดทีเซลล์ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนแคลซิโทนิน หากตรวจพบว่าในร่างกายมีฮอร์โมนประเภทนี้สูงขึ้น ก็มีความเสี่ยงสูงที่ผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์

4.มะเร็งไทรอยด์ชนิดอะนาพลาสติก (Anaplastic Thyroid Cancer)

มะเร็งไทรอยด์ชนิดอะนาพลาสติก (Anaplastic Thyroid Cancer)
มะเร็งไทรอยด์ชนิดอะนาพลาสติก (Anaplastic Thyroid Cancer)

เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วที่สุด และการรักษายากที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดอื่น พบในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี

5.มะเร็งต่อมน้ำเหลืองของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Lymphoma)

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Lymphoma)
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Lymphoma)

พบในผู้ป่วยที่สูงอายุ ซึ่งมะเร็งชนิดนี้เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ภูมิคุ้มกันในต่อมไทรอยด์ ซึ่งเซลล์ชนิดนี้มีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็ว

อาการของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ในระยะแรกๆ ส่วนใหญ่จะยังไม่รู้ตัว เพราะว่ายังไม่มีอาการใดๆ แสดงออกมาให้เห็น จนกระทั่งมะเร็งเริ่มมีการกระจายตัว จึงจะมีอาการปรากฏออกมาให้เห็น ซึ่งอาการที่พบได้แก่

อาการของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์
 • ก้อนบริเวณคอโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • หายใจลำบากมากขึ้น
 • เสียงเปลี่ยนไปจากเดิม หรือเสียงแหบ หรือมีเสียงหวีด เนื่องจากก้อนมะเร็งเข้าไปกดทับเส้นเสียงและหลอดลม จึงทำให้เสียงเปลี่ยนไปจากเดิม
 • ทานอาหารลำบากมากขึ้น กลืนอาหารไม่ลง มีอาการเจ็บเวลากลืน เนื่องจากก้อนเนื้อมีขนาดที่โตขึ้น และเข้าไปกดทับหลอดอาหาร ทำให้อาหารเข้าไปเบียดกับก้อนเนื้อ จึงทำให้มีอาการเจ็บขณะที่กลืน
สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์

ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า มะเร็งต่อมไทรอยด์ เกิดจากสาเหตุใด แต่สามารถบอกได้ถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคได้ดังต่อไปนี้

เพศหญิง
 • เพศหญิง มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์มากกว่าเพศชายถึง 3 เท่า หรือ 20:1
 • กรรมพันธุ์ หากบรรพบุรุษเคยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ รุ่นลูกรุ่นหลานก็สามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน
กรรมพันธุ์
 • เป็นโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน หรือโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
เป็นโรคประจำตัว
เป็นโรคประจำตัว
 • ขาดสารอาหารประเภทไอโอดีน
ขาดสารอาหารประเภทไอโอดีน
ขาดสารอาหารประเภทไอโอดีน
 • ทำงานที่เกี่ยวกับสารอันตราย เช่นการสัมผัสกับสารพิษ สารกัมมันตรังสี
ทำงานที่เกี่ยวกับสารอันตราย
ทำงานที่เกี่ยวกับสารอันตราย

การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ แพทย์จะประเมินจากอาการของผู้ป่วย ขนาดของก้อนมะเร็ง เพื่อเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งแนวทางการรักษาในปัจจุบันได้แก่

1.การผ่าตัด เป็นวิธีที่ใช้รักษาบ่อยที่สุดอีกหนึ่งวิธี สามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบดังนี้คือ

การผ่าตัด
 • การผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออก 1 ข้าง วิธีนี้ใช้กับผู้ป่วยที่เป็นระยะเริ่มต้น ที่ยังไม่มีการลุกลามของโรค และก้อนมะเร็งมีขนาดเล็ก
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ เป็นการผ่าตัดเพื่อนำต่อมไทรอยด์บางส่วนออก หรือว่านำออกทั้งหมด
 • การผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง ใช้กับผู้ป่วยที่มะเร็งมีการลุกลามไปยังระบบต่อมน้ำเหลืองและ

2.การทานยาฮอร์โมนไทรอยด์ ในกรณีที่ผู้ป่วยรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว จำเป็นต้องมีการให้ยาฮอร์โมนไทรอยด์ต่อด้วย เพราะว่าหลังจากที่รับการผ่าตัด ร่างกายจะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้เอง อีกทั้งยังเป็นการควบคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลือในร่างกาย ไม่ให้มีการเจริญเติบโต ไม่ให้แพร่กระจายหรือกลับมาเป็นซ้ำ

การทานยาฮอร์โมนไทรอยด์
การทานยาฮอร์โมนไทรอยด์

3.การรักษาด้วยการฉายรังสี เป็นการฉายรังสีเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งในร่างกาย ไม่ให้มีการแพร่กระจายหรือเติบโตได้อีก ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือใช้รักษาควบคู่กับการรักษาด้วยวิธีอื่น

การรักษาด้วยการฉายรังสี
การรักษาด้วยการฉายรังสี

4.การรักษารับประทานไอโอดีนรังสี ซึ่งสารนี้จะเข้าไปทำลายและรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับการผ่าตัด เพราะในการผ่าตัด บางครั้งอาจจะมีเชื้อหรือเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ เป็นการป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งกระจายตัวไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ที่สำคัญ โดยก่อนใช้ยานี้ในการรักษา แพทย์จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

การรักษารับประทานไอโอดีนรังสี
การรักษารับประทานไอโอดีนรังสี

5.การรักษาด้วยเคมีบำบัด เป็นการฉีดหรือทานยา เพื่อให้เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกาย ไม่ให้มีการแบ่งตัว หรือแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ  

การรักษาด้วยเคมีบำบัด
การรักษาด้วยเคมีบำบัด

6.การรักษาแบบเจาะจงมะเร็ง เป็นการใช้ยาในการรักษาให้เหมาะสมกับมะเร็งไทรอยด์แต่ละชนิด เพื่อให้ประสิทธิภาพการรักษาที่สูงที่สุด

การรักษาแบบเจาะจงมะเร็ง

ป้องกันมะเร็งต่อมไทรอยด์อย่างไร

โรคนี้ จะอันตรายน้อยลง และเสี่ยงน้อยลง หากเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และป้องกันตัวเองให้ดีตั้งแต่เริ่มต้น วิธีการป้องกันมีดังนี้คือ

 • การตรวจสุขภาพประจำปี จะช่วยให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรา
 • เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอาหารที่มีไอโอดีน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ เช่น ปลาทะเล กุ้ง ไข่ รวมถึงเกลือที่มีส่วนผสมของไอโอดีน เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงการทำงานที่เกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี เพราะเมื่อสัมผัสกับสารประเภทนี้เป็นเวลานานๆ ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่สัมผัสกับสารอันตรายเหล่านี้
 • ตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายตัวเอง เช่น การคลำบริเวณที่ลำคอ ว่ามีก้อนอะไรโตขึ้นหรือไม่ หรือมีอาการใดๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นอาการของมะเร็งต่อมไทรอยด์หรือไม่ หากพบเจอความผิดปกติ ก็จะได้พบแพทย์ในทันที เพื่อทำการรักษาและตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพิ่มเติม

การตรวจหามะเร็งต่อมไทรอยด์

ในการตรวจหามะเร็งต่อมไทรอยด์ เบื้องต้นแพทย์จะใช้วิธีการคลำบริเวณลำคอดูก่อน เพื่อดูลักษณะของก้อนแข็งนั้น ว่าเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ จากนั้นจะใช้การตรวจวิธีอัลตราซาวนด์ เพื่อดูลักษณะของก้อนแข็ง ซึ่งจะบอกได้แน่ชัดมากขึ้นว่าเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ และหากต้องการตรวจก้อนเนื้อเพิ่มเติม แพทย์จะใช้วิธีการเจาะที่ก้อนเนื้อเพื่อนำมาเข้ามาตรวจอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการต่อไป วิธีนี้จะได้ผลตรวจที่แม่นยำที่สุด สามารถที่จะบอกถึงระยะของมะเร็ง ความเร็วในการลุกลามของมะเร็ง รวมถึงแนวทางในการรักษาได้ง่ายขึ้น

สรุปส่งท้าย

มะเร็งต่อมไทรอยด์ มีความร้ายแรงไม่แพ้มะเร็งชนิดอื่น แต่หากรู้จักแนวทางการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคได้ ก็จะช่วยให้เราห่างไกลจากโรคนี้ได้เช่นกัน ฉะนั้นควรหันมาดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีที่สุด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมะเร็งต่อมไทรอยด์

มะเร็งต่อมไทรอยด์ รักษาให้หายขาดได้หรือไม่?

มะเร็งต่อมไทรอยด์สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยวิธีการผ่าตัด หากผู้ป่วยเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้น การรักษาก็จะง่ายขึ้น หลังจากทำการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกแล้ว ผู้ป่วยก็มีสิทธิหายจากโรคได้เลย

มะเร็งต่อมไทรอยด์และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คือโรคเดียวกันหรือไม่?

เป็นคนละโรคกัน โดยมะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในต่อมไทรอยด์ จนเซลล์กลายเป็นเนื้อร้าย ส่วนต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เกิดจาการที่ต่อมไทรอยด์ สร้างฮอร์โมนมาในปริมาณที่มากเกินไป จึงทำให้มีก้อนเกิดขึ้นที่บริเวณลำคอ และอาการบางอย่างก็ใกล้เคียงกับมะเร็ง

ควรตรวจมะเร็งต่อมไทรอยด์ตอนไหน?

การตรวจมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ดีที่สุด อย่างน้อยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปี หรือหากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น อาการที่ผิดปกติที่ลำคอ หรืออาการที่ได้กล่าวไปข้างต้น ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันหรือรักษาได้ทันที เพราะโรคนี้สามารถหายขาดได้ หากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี


แชร์เรื่องนี้